неделя, 2 февруари 2014 г.

Престъпление и наказание, по Пеевски!

 
Скрина на баба, пафтите на майка и, и сабята на мъжа и, са част от вещите, които би следвало да декларираме в случай, че предложеният чл. 395 от нов НПК влезне в  сила. Няма да изпадам в подробности, какво още ще трябва да занесем в музея и да го декларираме, защото идеята е абсурдна, дори бих казал малоумна. Това обаче, което ме притеснява е тенденцията. За мое съжаление тя няма цвят, в смисъл, няма значение коя политическа сила е на власт, всяка една има една единствена цел – да направи публично достояние личните движими ценности на гражданите. Тенденцията беше започната от ГЕРБ и успешно доразвита от управляващата настояща тройна коалиция. Лично моето терзание е, защо? Отговора, до който стигам е, защото това е единственият начин, по който, държавата във всеки един момент може да окаже влияние на неудобните на деня. При ситуацията в държавата, когато мафията и изпълнителната власт вървят ръка за ръка, нито един гражданин не е склонен да декларира своите ценности. Обратното, автоматично означава апартамента му да бъде разбит и ограбен. Примери в тази насока има много. Така , ако бъде приет текста в този му вид, всички неудобни политически субекти, които не са декларирали своите семейни ценности, могат да бъдат обект на преследване от закона. Странното в този случай е строгостта на закона. Смея да кажа, че размера на наказанията не отговаря на много по строги провинения, дори напротив! За да онагледя мнението си, ще демонстрирам  какво би се случило, ако бъдете осъден по други членове на НПК за същото „престъпление“.
Да приемем, че обекта на всички престъпления са семейните ценности, с които разполагате. В такъв случай, ако:
1.       Съгласно чл. 395, ал. 2, ако деецът държи повече от три културни ценности, които не са идентифицирани и регистрирани по съответният ред , наказанието е лишаване от свобода до шест години, глоба от три до петнадесет хиляди лева и лишаване от право по чл. 60, ал. 1 или 2 , като съдът може да наложи и конфискация на ½ от имуществото на дееца.
Да кажем, че сте обвинени по горният член. Тогава може да пледирате, че прокурора е объркал своето обвинение, защото сте открили предметите пред вратата си, тогава ставате обвиняем по чл. 394. В този случай наказанието ви е:
2.       Който открие културна ценност и в продължение на седем дни не съобщи на властта, се наказва с лишаване от свобода до три години.
Така може да си спестите 3 години, паричната глоба и лишаване на ½  от имуществото.
Най-лесно може да се отървете от несгодите на чл. 395, ако декларирате, че предметите са предмет на престъпления против хазартните игри. Демек, че са чипове: ) тогава по смисъла на чл. 435 (1):
3.       Който участва в хазартна игра по чл. 434, ал.1, се наказва с лишаване от свобода до една година  или с пробация.
Майната му на хазарта! По-добре кажете, че предметите са придобити в следствие на подкуп и търговия с влияние. Тогава при пасивен подкуп по чл. 377, ще си спестите 14 000 лева и ½  от имуществото:
4.       Длъжностно лице или чужди лице, което приеме дар или облага, която не му се следва, за да извърши или за да не извърши действие по служба или функция, или загдето е извършило или не е такова действие, се наказва с лишаване от свобода до шест години, с глоба не по-малко от 1000 лева и лишаване на право по чл.60, ал.1 или 2.
Ако сте колекционер на монети и парични знаци, може да пледирате за виновност по чл. 326 (подправяне на парични знаци-глава шест, раздел 1):
5.       За приготовление към извършване на престъпление по чл. 323-325, наказанието е лишаване от свобода до шест години и с лишаване от правото по чл.60, ал. 1 или 2.
В горният случай си спестявате паричната глоба и отнемането на ½ от имуществото.
Ако по някакво стечение на обстоятелствата, сте стигнали до тази част на текста и нямате средства за губене, то тогава може да се признаете за виновен по чл. 281, ал. 2 :
6.       Заблуждава потребителите относно качеството на стоките , на материалите  или услугите, които предлага, когато извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация, както и с глоба и лишаване от правото по чл. 60, ал.1.
В случай, че не искате да попадате под ударите на закона в горните им варианти, може да се обявите за виновни по чл. 246, ал. 1:
7.       Който открие съкровище и в продължение на седем дни не съобщи за това на властта, се наказва с лишаване от свобода до една година, с пробация или с глоба.
Няма да навлизам в останалите членове от НПК, защото могат да бъдат открити невероятни несъответствия меду престъпление и наказание. Това, което прави впечатление е, че наказанията са несъизмерими с престъпленията. Извода от горното е, че от новият НПК лъха лобизъм. Познайте защо!