сряда, 19 януари 2011 г.

Онези записи

Делян поясни, защо смята разговорите, публикувани в интернет за автентични СРС-тата. Лично аз не се наемам да правя такава оценка. Но, автентичността им може да бъде доказана и по друг признак. Това може да стане при един внимателен прочит на стенограмата от разговора между В.Т. и С.Д., тъй като текста показва определена последователност, преднамереност и логика в неговото водене.
Като махнем паразитните изречения, може да стигнем до определени изводи. Не се наемам да коментирам целия текст, защото няма смисъл. И така:

В.Т. : Ами не, ама, абсолютно празни... Няма един аргумент... Той говори, че трябва 300 лева да се плащат за туй, то при износ няма... Ама няма една думичка верна... Такова невежество, че не може да бъде. Пишат ми доклад ДАНС, ама т'ва са неща, когато България не е била член на ЕС. Преписват отпреди десет години. Той ми казва: при износ за трети страни. То друг износ няма! То има само за трети страни. Другото са вътрешнообщностни доставки от Европейския съюз. Та плащал 300 лева, пък аз не съм ги вземал... Едни такива глупости... Нито там е нула акцизът и... възстановява се ДДС... И как да се бориш, когато насреща си имаш човек, който... Нямам думи... Не, няма да се излезе от туй положение... Отврат са... Отврат са, слушат ме, не ми дреме на жилетката, в момента ще му звънят, ще му предадат разговора, но са отврат, защото не се говори с аргументи, а се говори с измислени... И всички, които приказваха едно преди това, сега се измятат и въобще, к'во да..

Явно, в доклада за който става въпрос се споменава, че при износ на определена стока се дължи експортна такса на държавата в размер от 300 лв. (единица – брой,тон,хектолитър ). Това не може да бъде вярно от гледна точка на законодателството нито  преди, нито след присъединяването ни към ЕС. Единствените експортни такси, които се заплащат са от страна на ЕС, са към производителите на селскостопански култури, субсидирани съгласно регламент 1290/2005 (друг е въпроса, дали е възможно производителите на зърно се възползват от износа, за да получат субсидиите на ЕС,  а същото зърно да се върне обратно в страната, и това да доведе до повишаване цената му към крайните потребители. Само за 2009г. България трябва да върне на ЕС субсидии в размер на 20,2 млн. евро в рамките общата селскостопанска политика).
Предполагам, че таксите за които става въпрос, би следвало да открием в днешната нормативна уредба. Най-близо до 300 лв. са две акцизни такси: пури и пурети – 270 лв./1000 броя и Газ (LPG) – 340 лв./тон.
Горните няколко реда от разговора, дават повод и за други хипотези, като например:
1.      От Данс са изготвили доклад за МВР, в който може би твърдят, че при износа на стоките се дължат – 300лв. (на мерна единица). Според В.Т., доклада е преписан от някъде, тъй като тази такса се е дължала преди 10 години при износ за трети страни. Аз такава такса в интернет пространството не открих. Пак според последния, друг износ, освен за трети страни няма. Това последното е малко грешно, особено ако се фокусираме върху оригинала на  въпросният доклад (ако е писан преди 10 години), защото тогава България не е била член на ЕС, и износа не е бил към трети страни, а просто износ (т.е. не е имало вътрешообщностни доставки до„втори страни“:).  Което говори, че В.Т. не прави разлика между общностното и националното законодателство.
2.      Друг извод, който можем да направим по пътя на логиката е, че Данс са изготвили подвеждащ доклад към министъра на принципа копи/пейст, без да се консултират със специалист по материята. Явно такъв липсва в агенцията, или ако имат такъв, той не е достатъчно компетентен.От тук само можем да гадаем, колко доклада са изготвени на същия принцип, и до колко са били уместни последвалите в резултат на тях акции.
3.      Третия извод е, независимо че ДАНС е създадена година преди края на мандата на тройната коалиция, в архивите и фигурират доклади от преди 10 години.
4.      Не става ясно за какво точно (Ц.Ц.) е „плащал“ 300 лв., но по пътя на логиката, може да предположим, че става въпрос за износ на акцизна стока, на която в последствие се възстановява ДДС.
Ако последното е вярно, тогава може да продължим с предположенията, и най-вероятната хипотеза е, износ на алкохол за трета страна, в която също се дължи акциз. Износ може да осъществи до три съседни страни - Турция, Македония и Сърбия.  Предполагаемото „обвинение“ към митническата администрация най-вероятно е,  за покровителстване на контрабанден канал, чрез който се изнася (фиктивно) алкохол към някоя от трите съседни страни. Алкохол, който може би в последствие се връща на територията на страната, за който не е платен акциз, което означава, че износа е осъществен от роден производител, възстановено му се дължимото ДДС (това вече е данъчно нарушение), но стоката е внесена контрабандно и реализирана на родния пазар. И ако продължа с хипотезите, най-вероятно стоката се изнася за Турция, където (а може след връщането и у нас) да се облепя с фалшиви бандероли. Може би става въпрос именно за износ до някоя от трите държави, защото в противен случай доклада ще бъде камък в градината на вътрешното министерство. Тъй като последното е отговорно да пази страната от контрабанда, осъществявана през граничните пунктове на съседните страни - членки на ЕС.

С.Д.: Не, ама ние нека да си имаме добри постъпления и да се борим за това. Т'ва е важното...

Тук трябва да отбележим, че за явно за С.Д. са важни постъпленията, а не борбата с контрабандата.  

В.Т. : Хубаво, ама аз, в момента има за май стават 100 милиона отгоре ДДС... Т'ва, което се случва с цигарите, само че той днеска ми отчита операция по пазарите. По този начин МВР трябва да хване каналите, които са за внос на вътрешните граници, трябва да хване местата, на които се произвеждат цигари. Аз нямам такива оперативни възможности. Той тръгва повърхностно - задържал... Ами аз съм задържал 30 милиона за два месеца. 30 милиона къса цигари! Но като съм съставил 2000 акта, кога ще взема парите от циганите! В момента съм напълнил складовете, почвам да плащам наеми за тез цигари, дето ги съхраняват... Т'ва няма да доведе до приходи! Ще доведе до приходи, ако разбием каналите, дето вървят, цигарите през Румъния, през Гърция, минават през вътрешните граници, разтоварват се тука... Обаче то е много лесно популистки. Пращаш, имаш 60 000 човека, аз имам на 10 митници по 10 човека оперативен състав - 100 човека. Мобилна група 100 човека - 200 човека. С 200 човека съм задържал 30 милиона къса, ти си задържал само 5 милиона къса цигари, обаче колко сме велики... Алкохолът, да се вдигнели акцизите, щото те правели... Не ми се говори! Нямам нерви! Не може всичко да е толкоз популистко, толкоз тъпо и толкоз да няма нищо с действителността и да не е... Пълна фалшификация! И заблуждава премиера... Днеска каза, че Т. С. се срещал с Р.П., а Т. С. вчера ми каза: "Р. П. ми се обади", те понеже му слушат телефона, "Р.П. ми се обади кьоркютук пиян... ". Три години не го е чувал по телефона, но той (б.р – Ц.Ц. ) не каза, че му се обадил по телефона понеже, ами каза, че правил среща. След което аз се наложи да обясня, че няма такова нещо. А.С. ми докладва, че Р.П. му се е обадил и му казал: т'ва, което правите срещу Ж. С., срещу другите, и му казал: "Аз имам един грях към тебе и към В.Т. ... И той сега го представи, все едно че правим срещи, че съм дружка... Че правим срещи с Р... Не, нямам нерви...

Тук трябва да отбележим едно несъответствие, което може да се приеме като подвеждане от страна В.Т. спрямо министъра, а именно до м.май 2010г. средно месечния приход от ДДС е 210,32 млн. лв., или с 6,35 млн.лв. по-малко за периода сравнено със средно месечния бюджетиран такъв (216,66 млн. лв. месечно).

По-нататък В.Т. прехвърля проблемите изцяло върху вътрешното министерство, което не е правилно, предвид това, че нелегалните цигари не влизат единствено през Румъния и Гърция. Основна част от трафика идва от Кипър, Турция, Македония, Украйна, Косово дори има такива, които са произведени у нас-организирано и под покровителството на висши чиновници от държавната администрация. Иначе няма как да си обясним наличието на хиляди дилъри на цигари по родните пазари, които необезпокоявано продават.
Ц.Ц. заблуждавал премиера! 
С оглед на горното мисля, че не е единственият който го прави.  За служителите (200 човека) няма да коментирам,  но като цяло излиза че останалите митничари са особено заети. Следва една интересна подробност Р.П. лобира за Ж.С. Тук вече всякакъв коментар е излишен! Парите са по-силни от всякакви предизборни обещания или партийни различия. Кой крив, кой прав, няма особено значение важни са фактите! А те говорят само за едно – сивата икономика за година и половина се увеличила до такава степен, че доминира над останалата.
От друга страна разговора има определена логика, която трудно би могла да бъде режисирана като текст и последователност в един „манипулиран“ разговор. Провокира множество изводи и коментари. Останалите разговори също носят характерна специфика, а диалозите генерират солидна информация, която дори изказана половинчато, е достатъчно утежняваща по отношение на изводите от съдържанието.  Няма как записите да не са истински, при положение, че единия участник (А.С.) потвърди автентичността на разговора с негово участие, което добавено към контекста на останалите само допълва общата картина. 
Възможно е от записите да бъдат направени други изводи, или да се коригират горните. Така, че оставам на желаещите възможността да споделят своята гледна точка.

П.с. Може и да не съм прав с горното, но това само времето ще покаже.

7 коментара:

 1. Може и да не си, но хвала за старанието ти!
  Що се касае до времето, някой беше казал, че времето е пари и мноого хора са го чули:))
  Що се касае до икономиката, то у нас май всичката е сива, с цвят на захабено бельо:(

  ОтговорИзтриване
 2. :) Kръстю,
  Като гледам новините май съм прав...

  ОтговорИзтриване
 3. Всичко е автентично, но ще отричат докрай! Ще усукват, замазват , защото няма да си признаят никога!

  ОтговорИзтриване
 4. Ами да, в общи линии няма голямо съмнение за автентичността. Другото е фарс...

  ОтговорИзтриване
 5. Много гадно е всичко което се случва в държавата....

  ОтговорИзтриване
 6. Нещата удивително приличат на онзи знаменит филм на Копола - The Conversation
  Ако имаш време го погледни.
  http://zamunda.net/details.php?id=97267&comments=1#startcomments

  ОтговорИзтриване
 7. Силве, така е :(

  Вал, харесвам Копола, ще го погледна:)

  ОтговорИзтриване