събота, 24 април 2010 г.

Нужни са реформи, а не стакмистики


Не мога да намеря статистиката от доклада на Дянков, пък и не ми се търси, защото няма смисъл. Доколкото разбирам твърдението му е, че износа е увеличен. Не съм съгласен с изказването на министъра, защото родното производство е силно намаляло спрямо същия период на 2009, а общо от края на 2008 до сега има спад между 40-60 за различните отрасли на промишлеността.  И той най-добре трябва да знае това! Но да се върнем на твърдението, че износа се увеличил. Първо искам да кажа, че за да се увеличи износа в страната трябва да се произвеждат стоки, които в последствие да се търгуват някъде по света. Текстила, машиностроенето и и останалите производства не притежават достатъчно мощности, за да увеличат експорта до такава степен, че икономиката да изплува до така желаното от всички ниво.
По-голямата част от работоспособната част от населението е ангажирана в непроизводствените сфери - туризма, търговията, услугите, и в мен възниква въпроса от къде дойде увеличението на износа в твърдението на Дянков?
Отговорът е много прост от справките на Вальо Танов и управляваната от него агенция Митници. Основна част от износа е на масла, горива и ел. енергия, останалите износни продукти са предимно на леката промишленост, фармацевтиката и други стоки с европейски произход, закупени от български търговци и продадени в съседните страни.
Не разбрах от изказването на финансовия министър какво разбира под износ и дали включва в тази дума реекспорта на стоки от трети страни (тогава статистиката придобива други стойности)? Дали увеличението на износа е на база изнесените количества или тяхната стойност (цената на петролните продукти се увеличава)? По отношение на горивата нещата стоят по следния начин – потреблението в страната е намаляло, но Лукойл продължава да работи. Къде отива готовия продукт –според мен за износ или реекспорт. Ако говорим за реекспорт това означава, че в държавния бюджет не влизат преки постъпления под формата на акциз и ДДС, а ако става въпрос за чист износ тогава тези налози подлежат на възстановяване. С две думи не разбирам, защо се радва Дянков на увеличения износ на горивата.
От изговореното до момента по темата, съм съгласен с тезата от Емил Димитров за намаляващите постъпления в хазната, формирани в следствие свитото потребление. Както казах още миналата година – увеличението на акцизите няма да помогне на бюджета на страната, напротив ще намали прихода от акцизни стоки и ще увеличи сивия сектор.
Опита на Кристалина Георгиева да представи процесите в икономиката в положителна светлина, си остава опит на фона на въздържаните оценки от страна на ЕС.
Решение на сегашната ситуация е намаляване на държавната администрация с 25%, намаляване на ДДС, изплащане на задълженията към фирмите и разпределяне на държавните поръчки към повече на брой малки и средни фирми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар