сряда, 25 ноември 2009 г.

Бюджетно неангажиращи...

Точка 4 
Проект на Решение за определяне на дейностите, при които военни въздухоплавателни средства могат да се използват от Министерството на вътрешните работи и от Министерството на здравеопазването  


БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.
ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Проектът е изготвен в съответствие с постигнатите договорености между представителите на Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването и Министерство на вътрешните работи от междуведомствена група.
Проектът предвижда министърът на вътрешните работи и министърът на здравеопазването да ползват военни въздухоплавателни средства за изпълнението на дейности като превоз на екипи за трансплантация на органи, превоз на органи за трансплантация и превоз на пациенти, които се нуждаят от трансплантация, авиомедицинска евакуация, полети за търсене и спасяване на хора и полети за патрулиране и контрол на автомобилния трафик.
Предвижда се в проекта да се финансират тези дейности от бюджета на ведомствата заявители, съгласно ценовата листа на един час полет от Сборника за норми и лимити за разходите на отбранителни продукти в Министерство на отбраната. Средствата за изпълнението на дейностите са за сметка на бюджета на Министерство на вътрешните работи и Министерство на здравеопазването.
Проектът не оказва пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Конкретните условия и редът за използване ще бъдат определени в съвместна заповед от ръководителите на ведомствата.
Предлагам да бъде подкрепен проектът.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Смятам, че този проект трябва да бъде подкрепен, защото това е продуктът на междуведомствената работна група на ведомствата, които имат отношение. Поради неналичността на подобен летателен състав, смятам че можем да координираме и да бъде ползвано, при необходимост, това, което има в Министерство на отбраната. По този начин колегите от Министерство на отбраната ще могат да правят и съответните летателни часове.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 4.

В бюджет 2010, Чл. 6. (1) Определя за Министерство на отбраната – приходи в размер 72 000 000 лв.; Разходи 890 630 000 лв.; Трансфери – 23263 000 лв. и забележете: Субсидии от/Вноски за/централния бюджет 841 893 000лв. Министерство на здравеопазването– приходи в размер 40 000 000 лв.;Разходи 634 094 000 лв.; Трансфери – 2 800 000 лв. и забележете : Субсидии от/Вноски за/централния бюджет 596 894 600лв. Общо предвидените субсидии от бюджета за 2010г. за двете ведомства възлизат на 1 438 787 600 лв. За сравнение сумата за Субсидии от вноски за централния бюджет за 2009г. за двете министерства е 1 809 346 700 лв. Приходи на социалното и здравно осигуряване за 2010г. – 19,4% от общите проектно приходи 26 395,0 млн.лв.представляват 5 120 630 000 лв.

Извода, до който стигам е, че се намаляват държавните субсидии по определени клинични пътеки, за да возим два бъбрека с хеликоптер.

3 коментара:

 1. Хубаво е ,че вникваш в детайлите,те са наистина много важни...

  ОтговорИзтриване
 2. Дано не ти е правилен извода...

  ОтговорИзтриване
 3. myhappypond, Дано, дано, ама виж ги как прегласуват :)))
  Силве, не съм ги гледал детайлно, не смея :)))

  ОтговорИзтриване