понеделник, 23 ноември 2009 г.

Акцизни форми на заблуда


В таблица №9 от доклада за проект на бюджет 2010 виждаме няколко стойности, които ще се опитам да разясня през моя поглед и съобразно познанията, които имам в областта.

Прогноза за приходите от акцизи за 2010 г.
Таблица № 9: Приходи от акцизи по групи акцизни стоки(млн.лв.)
ГРУПИ АКЦИЗНИ СТОКИ  Очаквано             Общо       Общо   Ръст
Изпълнение        ефекти      2010    10/09
                                                  2009
1.Тютюневи изделия                          1 940.3    225.0      2 165.3   111.6
2.Горива                                                1 940.0       60.0      1 993.9   102.8
3.Пиво,междинни продукти
и сп.напитки                                             182.0        18.0        200.0    110.0
4.Ел. енергия                                              23.0          8.0           31.0    134.8
5.Други, вкл. ефект от подобряване на
събираемостта                                        120.0                        120.0
Акцизи в републиканския бюджет   4 205.3   304.9    4 510.2     107.3
% от БВП                                                            6.6%                    7.1%


Oчакваният общ размер на приходите от акцизи по консолидираната бюджетна програма за 2010 г. е 4 510.2 млн.  лв.
Заблуда №1: Според проекто-бюджет /2010 прихода от акцизи се предвижда да бъде 17,1% , което по мой скромни изчисления е 4 513,54,  а не 4 510,2 млн.лв. (губят се 3,345 мн.лв.).
Заблуда №2: Съгласно бюджет 2009 приходите от акцизни стоки възлизат на 20,3% от общите приходи или 4,260,3 млн. лв. В предизборните си обръщения министъра сподели с нас, че се губят 0,8 млрд лв. 
според думите на Дянков, но според мен ще се губят повече, тъй като високия приход ще бъде в резултат на увеличените ставки, но за сметка на потреблението. Питам, къде  се отчита ефекта от борбата с контрабандата? Какво излиза - ОНЕЗИ 800 млн. лв. ще си останат там, където са и сега - в сивата икономика, те просто не са предвидени за усвояване от страна на държавата! Извода, който правя е, че контрабандата ще процъфтява, с нея и нелегалните производства на фалшив алкохол и цигари. Втория извод, който правя е, че кабелчето свързващо двете ведомства май не е достатъчно?!
Заблуда №3: Постъпленията в бюджета от алкохол в резултат увеличението на акциза ще нараснат с 60 млн.лв.? Но според горните цифри ефектът ще бъде 18 млн. лв.  Въпроса е къде отиват останалите пари - 42 млн.лв.?

Заблуда №4: В хазната ще влезнат 225 млн. лв. от акциз на цигари и тютюневи изделия – груба грешка основана на нивото на сегашното потребление. Тенденцията на пазара е да се увеличава дела на контрабандния внос. Май пълним джобовете на комшиите? Също така това е удар срещу Българския туризъм на първо място, и на второ – срещу родните производители на тютюневи изделия, които ще насочат производствените си мощности към износ в други страни, защото на родния пазар няма да имат добра реализация.
"Цигари - Изискването на Европейския съюз е размерът на акциза да е най-малко 57% от цената на дребно на най-продаваната марка цигари, но не по-малко от 64 евро за1000 къса (125.2 лв. за 1000 къса) или 2.50 лв. за 1 кутия от20 къса. Към момента акцизът върху цигарите в Република България е в размер на 102.3 лв. за 1000 къса или 2.04 лв.за 1 кутия, което представлява 67.8% от цената на дребно на най-продавания ценови клас. През 2010 г. акцизът се предвижда да бъде 2.97 лв. на кутия или това е 72% отцената на най-продаваната марка цигари. Увеличаването на размера на акциза за цигарите ще доведе до положителен ефект за бюджета, оценяван на 225 млн.лв.” 

В заключение искам да задам следните въпроси:

Каква е средната заплата за страната, че да се налага завишение на акциза на цигарите с 15% повече отколкото плащат хората в развитите Европейски икономики?
Защо хората биват предизборно заблуждавани, че някой ще се бори с контрабандата? Защо МФ не залага в дейността на подчинените му ведомства някакъв резултат в борбата с контрабандата??

Защо ще бъде изграждана митница в тържище (Илиянци) доказало се в годините, като рай за сивата икономика??? 
Ако на министъра му дойде на ум нещо различно от "съкращаване на разходи" направо ще бъда впечатлен.


1 коментар:

  1. Ех, Емо, много неудобни въпроси задаваш! Защо, защо? Защото правителството мисли за народното здраве, това е един вид борба с тютюнопушенето. Той Дянков това е имал предвид като е повишил акциците - за хората мисли! А къде ще потънат милионите - където и другите - в молове, хотели, чужди банки, офшорки...

    ОтговорИзтриване