четвъртък, 6 август 2009 г.

АКЦИЗИТЕ ЩЕ НИ ИЗДЪРЖАТ?


Как с 2 000 000 000 лв. дефицит? Грешна стратегия Дянков! Ако правителството залага на увеличение в приходите от цигари, алкохол и петролни продукти, бюджета е обречен на провал.

Защо изказвам подобно твърдение? Много просто, ако към днешна дата, постъпленията от тези налози формират основна част от прихода на бюджета, то към края на годината картината ще бъде съвсем различна. Финансовата криза ще даде своето отражение и фирмите вносители на акцизни стоки, ще претърпят спад с около 40% спрямо същия период на предходната година. Защо? Защото безработицата се увеличава, а с нея потреблението намалява пропорционално.

Причините за спада в потреблението са видни за всички сфери на бизнеса, отказване на поръчки, фалит на фирми, намаляване на наеми, спиране на проекти, невъзможност за изплащане на кредити и т.н. С две думи балона се спука, а малкото останал въздух беше източен успешно. Или казано на разбираем език с 5 лв. в джоба няма какво да купиш. Намаляването на заплатите в частния сектор е факт. За едно работно място се борят не 10 а 30 души, това е лоша перспектива пред всеки един управник. Когато икономиката е във възход нещата са лесни, но към днешна дата реалността е друга. Консуматорите на акцизни стоки ще търсят алтернатива на продуктите с бандерол, в такива без бандерол, очертава се възход на сивата икономика. Наскоро изказах мнение, че решението на проблема трябва да бъде фокусиран в борбата с контрабандата и фалшификацията на известни марки. Тя (контрабандата) ще просперира, а печалбата от нея ще се увеличава, като привлича нови последователи.

Какъв е изходът от така създалата се ситуация? Има изход и той се нарича държавна политика. Тя се състои в поощряване на вноса за ЕС на стоки от трети страни през Българската митническа администрация.

Какво трябва да направи правителството? Нещо елементарно, да либерализира вноса! България е мост на пътя на стоките идващи от Турция и Азия. Но защо до този момент това предимство не е използвано? Защото такава беше държавната политика! Към днешна дата, все още няма наредба, институционализираща понятието „данъчен представител”. Какво стои зад това понятие? Пари! Или най-общо казано това е възможност за увеличаване на приходната част на бюджета. Ефекта от този бизнес можем да го открием в  Хамбург, Амстердам, Солун, Барселона и др. големи пристанищни градове.Стоките, освободени от данъчни представители, на митниците в тези градове заливат Европа. Тези мегаполиси подсигуряват основна част от прихода в държавния бюджет на техните страни. Как? Елементарно с подсигуряване на добър бизнес климат. Митническите администрации на въпросните страните не възпрепятстват вноса на стоки, напротив улесняват бизнеса с опростени процедури. Вместо да рекетират вносителя на стоки зареждащ 500-1000 супермаркета със завишени минимални вносни цени, те поощряват оборота, като по този начин си подсигуряват постоянен свеж приход на пари в брой от мито, дължими към датата на вноса.

Изпуснахме ли своя шанс? Предходното правителство не намери за необходимо да се възползва от стачката в Солунското пристанище. Вместо да инвестира в инфраструктурата на пристанищния ни комплекс, сервиза и времето за обработка, то предпочете статукството в модела на репресивния държавен апарат. От тази политика, спечелиха единствено месните криминални структури и монополистите от Европа.

Ако се подсигури добра законодателна основа и се намалят бюрократичните пречки, бизнесът е в състояние да стане доставчик на стоки от трети страни за Европейските пазари. Какво означава това? Таксите от мито ще влизат в Българския бюджет, което автоматично увеличава сумите, оставащи в страната. Няма да обяснявам предимството от увеличен приход в бюджета.

Остава да обобщим мерките, които новото правителство трябва да предприеме с цел минимизиране ефекта от кризата:

1. Ограничаване на контрабандния внос на акцизни стоки. Ефекта от постъпления в бюджета под формата на преки данъци ще бъде в размер на мин. 1 000 000 000 лв.

2. Поощряване на вноса от трети страни за ЕС през пристанища Варна и Бургас. Ефекта може да бъде заложен като минимум 200% увеличение на прихода от мито и вносни такси.

3. Повишаване контрола при вноса на хранителни продукти от трети страни, с цел поощряване родните производители и ограничаване на контрабандния внос от Турция и Македония.

Тези мерки, биха подсигурили солидна финансова основа във фискалната политиката на новото правителство. Всички други мерки, ще бъдат само кръпка в бюджета и няма имат дългосрочен ефект.

Няма коментари:

Публикуване на коментар