понеделник, 31 август 2009 г.

Магията на думите

Какво се крие зад гръмкото заглавие :

„ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ДВЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТУРКМЕНИСТАН
С утвърждаването на споразумението в областта на туризма се създават възможности за активизиране на двустранните отношения в тази област, обмяната на опит, на статистическа и туристическа информация. Създават се предпоставки за реализиране на общи инициативи, насочени към трети страни и пазари, проучване на възможностите за обучение и квалификация на специалисти и др.
Вторият документ предвижда българските и туркменистанските граждани, притежаващи валидни дипломатически или служебни паспорти, да имат правото да влизат и преминават транзит през територията на другата държава без виза, както и временно да пребивават там за срок от не повече от 90 дни от деня на влизането си в рамките на всеки шест месеца. Аналогични права се предоставят и на членовете на семействата им, които живеят заедно с тях по време на официалното им пребиваване и също притежават валидни дипломатически или служебни паспорти”
.?

Според мен, възможност за разделяне на хората на равни и още по равни. Какво имам предвид? Ами че разрешаваме на всички туркменски дипломати и семействата им да влизат до 90 дни без виза. Освен това им се дава възможност да го правят на държавни разноски по някаква много мъглява формулировка за „обмяна на опит, статистика и туристическа информация”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар